ACTIVIDADES 2005

     FECHA       DISTINTIVO     DPU     DMHE     DME        DBT       DEEA     DMVE     DFEA       DCE    Manager    LUGAR ACTIVIDAD

10-01-2005

ED6MCC

076

234

07002

003

 

 

 

 

EA6SB

Parque de Calas Coves

16-01-2005

ED6TSP

317

238

07045

169

 

 

 

 

EA6ZX

Talaiot de Son Puig
30-01-2005 ED6SSC
344 239 07017
182    
    EA6ZX

Santuari de Son Corró

06-02-2005 ED6TSB
373 222 07032
064    
    EA6SB

Talaiot de Binicalaf

13-02-2005 ED6PSN
358 229 07037
177    
   

EA6SB

Talaiot de Sanitja

20-02-2005 ED6ECR
054 242 07030
  EIB-010  
    EA6ZX
Ermita Sant Crist Remei
27-02-2005 ED6TBX
362 236 07023
055    
   

EA6SB

Talaiot de Binicalsitx
12/13-03-05 ED6EDF
359 220 07032
  EIB-012  
   

EA6SB

Ermita de Fátima
20-03-2005 ED6EDC
363 243 07004
  EIB-015  
   

EA6ZX

Ermita de Castellitx
02/03-04-05 ED6EDV
356 219 07032
  EIB-011  
   

EA6SB

Ermita de Bellver Vei
03-04-2005 ED6FAR
174 094 07005
     
 

CIB-032

EA6ZX
Castell de Son Mas
24-04-2005 ED6CSC
321 246 07036
172    
    EA6ZX
Cova de Son Caulelles
07/08-05-05 ED6SHB
424 248 07052
189    
   

EA6SB

Sala Hipóstila Biniparrell
21/22-05-05 ED6CSC
031 247 07040
     
 

CIB-057

EA6ZX
Castell de Sant Carles
25/26-06-05 ED6SSO
346 457 07040
190    
    EA6ZX
Santuari de Son Oms
02/03-07-05 ED6TBG
431 459 07002
005    
    EA6SB
Talaiot de Binigemor
07-07-2005 EA6URB/P
023 460 07031
101    
    EA6ZX
Poblat Capocorp Vei
08-07-2005 EA6URB/P
432 461 07013
   

IB-013/1

    EA6ZX
Molí d'en Pere
09-07-2005 EA6URB/P
433 462 07013
     
    EA6ZX
Iglesi Rural de Sant Blai
10-07-2005 EA6URB/P
434 463 07057

191

   
    EA6ZX
Ses Talaies de c'an Jordi
11-07-2005 EA6URB/P
388 464 07051
186    
    EA6ZX
Talaiot de na Gatera Est
12-07-2005 EA6URB/P
238   07055
135    
    EA6ZX
Talaiot Son Serra Marina
13-07-2005 EA6URB/P
012   07039
     
    EA6ZX
Parc Natural de s'Albufera
14-07-2005 EA6URB/P
022 027 07003
100    
    EA6ZX
Poblar Romá de Pollentia
15-07-2005 EA6URB/P
436 466 07044
     
    EA6ZX
Oratorio de Crestaix
05/07-08-05 ED6TSC
454 468 07032
195    
   

EA6SB

Talaiot Santa Catalina Dalt
20/21-08-05 ED6TDP
190 111 07064
     
  CIB-096

EA6SB

Torre d'en Penjat
27-08-2005 ED6MDB
441 467 07013
    IB-013/2
    EA6ZX
Molí d'en Bujova
03-09-2005 ED6URB
455 300 07015
    IB-015/5
    EA6ZX
Molí d'es Compte II
04-09-2005 ED6URB
163 227 07015
137    
    EA6ZX
Coves de Cala Morell
05-09-2005 ED6URB
456 470 07023
059    
    EA6ZX
Naveta Son Mercé de Baix
06-09-2005 ED6URB
457 469 07052
    IB-052/3
    EA6ZX
Molí de Baix de Sant Lluís
07-09-2005 ED6URB
458 471 07032
     
    EA6ZX
Golden Farm
08-09-2005 ED6URB
212 157 07002
     
    EA6ZX
Naveta Rafal Rubí Nort
09-10-2005 ED6URB
461 117 07037
     
    EA6ZX
Molí d'es Recó
10-09-2005 ED6URB
459 472 07002
     
    EA6ZX
Torre Soli Vei
11-09-2005 ED6URB
460 473 07032
     
    EA6ZX
Convent de Sant Francesc
24/25-09-05 ED6TDC
471 474 07002
023    
   

EA6SB

Talaiot de Turmadén
08/09-10-05 ED6FDF
    07032
    BAL-022

E-0352

LH2998

EA6SB

Faro de Favaritx
15-10-2005 ED6CLM
003 033 07040
     
    EA6ZX
Consulat de la Mar
22/23-10-05 ED6TBN
472 476 07032
065    
   

EA6SB

Talaiot de Biniaiet
26-11-2005 ED6ASF
    07040
     

EFIB-012

  EA6ZX
Apeadero de Son Fuster
27-11-2005 ED6PDN
    07036
     

EFIB-015

  EA6ZX
Apeadero Pont d'Inca Nou
11-12-2005 ED6EDR
354 477 07033
  EIB-016  
    EA6ZX
Ermita del Rosari
17/18-12-05 ED6TRL
361 232 07002
179    
   

EA6SB

Talaiot Ses Roques Llises