ACTIVIDADES 2008

12-01-2008

ED6URB

678

522

07036

     
   

EA6ZX

Son Veri

12/13-01-08

ED6GRM

676

407

07032

249

   
   

EA6SB

Talaiot de sa Torreta

26/27-02-08

ED6GRM

680

520

07032

228

   
 

 

EA6SB

Taula de Trepucó

09-02-2008

ED6URB

677

525

07038

262

 

 

   

EA6ZX

Cova d'en Xorric

09/10-02-08 ED6GRM

687

522

07002

   

VGIB-004

 

CIB-120

EA6SB

Torre de so na Caçana

23/24-02-08 ED6GRM

688

523

07032

250

   
   

EA6SB

Talaiot de Binieiet Oest

08-03-2008 ED6URB

689

529

07038

264

   
   

EA6ZX

Cova Pou de sa Cova

29-03-2008

ED6AFB

051

415

07038

     
   

EA6ZX

Santuari de la Bona Pau

29/30-03-08 ED6GRM
691

269

07052

251

   
   

EA6SB

Taula de Binisafullet

19-04-2008 ED6AFV

690

530

07040

     
   

EA6ZX

Coves de Bellver

19/20-04-08 ED6GRM

695

531 07002

252

 

 

   

EA6SB

Hipógeo so na Caçana

26/27-04-08 ED6GRM
692 532 07032

253

   
   

EA6SB

Hipógeo Caparrot de Forma

17-05-2008 ED6URB

652

545

07040

265

 

 

   

EA6ZX

Naviforme Rafal Oest

31-05-2008

ED6URB

348

537

07031

266

   
   

EA6ZX

Talaiot de Son Noguera

01-06-2008

ED6URB

724

538

07031

   

 

   

EA6ZX

Possessió de Son Noguera

02-06-2008 ED6URB

717

539

07031

     
   

EA6ZX

Possessió d'es Pedregar

03-06-2008 ED6URB
709 541 07031
267    
   

EA6ZX

Murades d'es Pedregar

04-06-2008 ED6URB
712 543 07031
268    
   

EA6ZX

Talaiot Murades d'es Pedregar

05-06-2008

ED6URB

437

546

07013

 

 

 

   

EA6ZX

Torre de c'an Cosmet

06-06-2008

ED6URB

440

547

07013

 

   
   

EA6ZX

Torre de càn Bragues

07-06-2008

ED6URB

634

548

07013

     
   

EA6ZX

Molí d'en Cotoneta

08-06-2008

ED6URB

439

549

07013

 

   
   

EA6ZX

Sa Torre

09-06-2008

ED6URB

671

550

07013

248

EA6ZX

Cova de sa Comuna

14/15-06-08

ED6GRM

728

534

07032

254

   
    EA6SB

Talaiot Binieiet Nort

21/22-06-08

ED6GRM

729

557

07902

257

   
   

EA6SB

Sala Hipóstila Sant Agustí

30/31-08-08

ED6GRM

730

558

07032

259

   
   

EA6SB

Sala Hipóstila Talatí de Dalt

07-09-2008

ED6URB

013

560

07011

     

EA6ZX

Desembarc Rei Jaume I

21-09-2008

ED6URB

140

561

07011

     
   

EA6ZX

Capella de sa Pedra Sagrada

18-10-2008

ED6URB

570

564

07040

     
   

EA6ZX

Molí d'en Garletá

19-10-2008

ED6URB

571

565

07040

     
   

EA6ZX

Molí d'el nom de Deu

08/09-11-08

ED6GRM

167

325

07037

     
 

CIB-101

EA6SB

Torre de Fornells

13-12-2008 ED6URB 574 566 07040 - - - - - EA6ZX

Moli d'en Celos

14-12-2008 ED6URB 572 562 07040 - - - - -

EA6ZX

Moli d'en Carreras

27-12-2008 ED6GRM 732 - - - - - - - EA6SB

Hipogeo Merce de Dalt Sur