ACTIVIDADES 2009

FECHA

DISTINTIVO

DPU

MVIB

DBT

DME

VGIB

DFEA

DCE

DIE

MANAGER

LUGAR ACTIVIDADES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/11-01-09

ED6GRM

212

573

140

07002

   
 

 

EA6SB

Naveta Rafal Rubí Nort

24-01-2009

ED6URB

733

427

272

07038

 

 

   

EA6ZX

Talaiot Sur de Son Fornés

24/25-01-09 ED6GRM

772

588

278

07052

   
   

EA6SB

Talaiot de Biniparratx

25-01-2009 ED6URB

736

570

 

07040

   
   

EA6ZX

Molí de Son Llatze

07-02-2009 ED6GRM

459

 

297

07002

IB-002

 
   

EA6SB

Talaiot Torre Soli Vei

21/22-02-09

ED6GRM

240

279

088

07064

   
   

EA6SB

Talaiot de Trebelúger

14/15-03-09 ED6GRM
773 574  

07037

   
   

EA6SB

Torre Defenda d'Addaia

28-03-2009 ED6URB

735

571

274

07038

   
   

EA6ZX

Murades de Son Fornés

04-04-2009 ED6URB

734

572 273

07038

   
   

EA6ZX

Santuari de Son Fornés

26-04-2009 EE6ANR
774 600  

07026

   
   

EA6ZX

Castell d'Eivissa

02-05-2009 ED6URB

498

601

 

07040

   
   

EA6ZX

Son Serra Parera

03-05-2009

EE6ANR

128

257

 

07048

   
   

EA6ZX

Torre Carregador sa Sal

17-05-2009

EE6ANR

775

602

 

07054

   
   

EA6ZX

Pont Vei de Santa Eulalia

24-05-2009 EE6ANR
776 603  
07054    
   

EA6ZX

Iglesi Puig de Misa
02-07-2009 ED6URB
756 619  
07024    
  E-024 EA6ZX
Faro de la Mola
03-07-2009 ED6URB
754 618  
07024    
  E-024 EA6ZX
Molí Vei de la Mola

04-07-2009

ED6URB

755

617

276

07024

   
 

E-024

EA6ZX

Castell Romá C'an Pins

05-07-2009

ED6URB

770

608

07024

   
 

E-024

EA6ZX

Torre de sa Punta Prima

27-09-2009

ED6URB

777

623

 

07040

   
   

EA6ZX

Molí de sa Tronera Nort

04-10-2009

ED6URB

778

624

 

07040

   
   

EA6ZX

Molí de sa Tronera Sud

11-10-2009

ED6URB

631

621

 

07040

   
   

EA6ZX

Son Rosinyol

15-11-2009

ED6URB

499

035

 

07040

   
   

EA6ZX

Ca`l Ardiaca

29-11-2009

ED6AIP

780

613

 

07024

   
   

EA6ZX

Molí d'en Mateu

13-12-2009

ED6URB

783

631

 

07040

   
   

EA6ZX

Molí de ca na Melis