ACTIVIDADES 2010

FECHA

DISTINTIVO

DPU

MVIB

DME

VGIB

DFEA

DCE

DIE

DBT

MANAGER

LUGAR ACTIVIDADES

31-01-2010

ED6URB

781

632

07040

     
   

EA6ZX

Molí de ca na Vinagre

21-02-2010

ED6URB

157

129

07005

     
   

EA6ZX

Torre de Sant Elm

21-03-2010

ED6URB

727

641

07040

     
   

EA6ZX

Siqui d'en Baster